Prostředky pro automatizaci inteligentních budov, návrh a realizace reléového modulu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na inteligentní budovy a na jejich automatizaci. Je rozdělena na dvě části – rešeršní a praktickou. Teoretická část práce se zabývá rozdělěním řídících a automatizačních systémů, úsporami a slaboproudými systémy následované inteligentními budovami budoucnosti. Praktická část práce se zabývá návrhem reléového modulu pro desku plošného spoje a jeho testováním na nepájivém poli.
This bachelor’s thesis focuses on smart buildings and their automation. It is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part of the thesis deals with the division of control and automated systems, thrift and low-voltage systems followed by smart buildings of the future. The practical part of the thesis deals with design of the relay module for the printed circuit board and its testing on breadboard.
Description
Citation
BENDOVÁ, P. Prostředky pro automatizaci inteligentních budov, návrh a realizace reléového modulu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Magdalena Šedrlová (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Studentka přednesla prezentaci o své bakalářské práci angličtinou s drobnými chybami a zodpověděla dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO