Sledování objektů v panoramatickém videu

but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Žádný z použitých trackerů nemá parametry, které bylo potřeba pro experimenty nastavit? Doopravdy mají některé použité trackery "uvnitř" motion model, který ovlivňuje NFOV? Proč nemáte v textu přesně definované algoritmy BORDER a NFOV? Jakou má statistická analýza pomocí ANOVA vypovídací schopnost, když vaše videa nejsou pravděpodobně reprezentativním vzorkem nějaké reálné skupiny videí?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorČadík, Martincs
dc.contributor.authorAmbrož, Vítcs
dc.contributor.refereeHradiš, Michalcs
dc.date.accessioned2021-06-25T07:55:45Z
dc.date.available2021-06-25T07:55:45Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractTato diplomová práce mapuje dosavadní vývoj v oblasti sledování objektů v panoramatickém 360° videu. Práce si klade za cíl odhalit hlavní problémy, které souvisejí se sledováním objektů a dále se zaměřuje na jejich řešení v rámci panoramatického videa. Během studia této problematiky bylo zjištěno, že dosud bylo provedeno jen velmi málo řešení pro sledování objektů v ekvirektangulární projekci panoramatického videa. V této práci jsou proto představena dvě vylepšení pro metody sledování jediného objektu založené na adaptaci ekvirektangulárních snímků. Tato diplomová práce navíc přináší vlastní manuálně vytvořený dataset panoramatických videí s více než 9900 anotacemi. Pro tento nový dataset je provedeno detailní vyhodnocení celkově 12 významných i moderních algoritmů pro sledování objektů.cs
dc.description.abstractThe master thesis maps the state of the art of visual object tracking in panoramic 360° video. The thesis aims to reveal the main problems related to visual object tracking and moreover focuses on their solution in panoramic videos. In the study of the existing approaches was found that very few solutions of visual object tracking in equirectangular projection of panoramic video have been implemented so far. This thesis therefore presents two improvements of object tracking methods that are based on the adaptation of equirectangular frames. In addition, this thesis brings the manually created dataset of panoramic videos with more than 9900 annotations. Finally the detailed evaluation of 12 well known and state of the art trackers has been performed for this new dataset.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationAMBROŽ, V. Sledování objektů v panoramatickém videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other136814cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200185
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject360° videocs
dc.subjectpanoramatické videocs
dc.subjectsférické videocs
dc.subjectsledování objektůcs
dc.subjectpanoramatické projekcecs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subject360° videoen
dc.subjectpanoramic videoen
dc.subjectspherical videoen
dc.subjectobject trackingen
dc.subjectpanoramic projectionsen
dc.subjectOpenCVen
dc.titleSledování objektů v panoramatickém videucs
dc.title.alternativeObject Tracking in Panoramic Videoen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-24-11:34:53cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid136814en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:10:08en
sync.item.modts2021.11.22 22:43:29en
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
11.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-24031_v.pdf
Size:
85.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-24031_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-24031_o.pdf
Size:
91.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-24031_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136814.html
Size:
1.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136814.html
Collections