Komparace zdaňování fyzických osob v České republice a v Nizozemsku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá srovnáním zdaňování příjmů fyzických osob v prostředí dvou odlišných států, kterými jsou Česká republika a Nizozemsko. V teoretické části jsou důkladně popsány daňové pojmy a různé druhy zdanitelných příjmů. Praktická část aplikuje získané teoretické poznatky na modelové příklady, které slouží k porovnání. Výstupem práce jsou návrhy pro daňovou optimalizaci poplatníků a návrhy legislativních úprav, které by mohly být přejaty z jednoho systému do druhého.
The bachelor's thesis is concerned with comparison of personal income tax in the environment of two different countries which are the Czech Republic and the Netherlands. In the theoretical part, the tax terminology and different kinds of taxable incomes are described in detail. The practical part applies the theoretical knowledge to model scenarios which are used for comparison. The output of the thesis consists of suggestions for tax optimization of taxpayers and proposals for legislative changes that could be adopted from one system to the other.
Description
Citation
SAŇÁK, M. Komparace zdaňování fyzických osob v České republice a v Nizozemsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (předseda) Mgr. Jiří Pospíšil (místopředseda) Ing. Martina Pivodová (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO