Využití nástrojů projektového managementu v praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa venuje použitiu nástrojov projektového manažmentu v praxi. Tieto nástroje sú použité v rámci interného projektu expanzie do Poľska v spoločnosti mypinbuttons s.r.o. Teoretická časť popisuje projektový manažment, jeho časti a metódy. V analytickej časti je popis spomenutej spoločnosti, jej silné a slabé stránky a analýza poľského trhu. Návrhová časť popisuje realizovaný projekt.
This bachelor thesis is focused on the use of methods of project management in practice. The methods are applied to internal project of expansion to the Polish market of the company mypinbuttons s.r.o. Theoretical part describes project management in theory and then is used in the practical part. Analytic part describes the company, its strengths, weaknesses and contains analysis of the Polish market. The practical part is devoted to the project itself.
Description
Citation
KUCHARÍKOVÁ, D. Využití nástrojů projektového managementu v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Otázka vedoucího práce: Vysvětlete, z jakých podkladů jste vycházela při sestavení SWOT analýzy. - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Podrobně vysvětlit tohle tvrzení na základě provedené analýzy polského trhu ze str. 34 - 36. - Odpovězeno Ph.D. Poláček: Proč je rozhozená tabulka v bakalářské práce? Co znamenají zvolené veličiny? Kdo bude dělat rozpočet? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO