Návrh změn marketingové komunikace vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení komunikačního mixu vybrané společnosti Farao, spol. s r. o. a návrh pro jeho zlepšení s cílem zlepšit současné postavení společnosti na trhu, a především její vnímání zákazníky. Bakalářská práce je rozdělná na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část vysvětluje komunikační mix a jeho nástroje. Analytická část představuje a popisuje společnost Farao, spol. s r. o., hodnotí a analyzuje současný stav jednotlivých částí jejího komunikačního mixu například realizací dotazníkového výzkum zaměřeného na hodnocení webových stránek podniku. Poslední část obsahuje návrhy a možné způsoby vedoucí ke zlepšeni aktuálního komunikačního mixu.
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the communication mix of the company Farao, spol. s r.o. and to propose ideas for an improvement of the current situation. The bachelor thesis is divided into a theoretical, analytical and proposal part. In the theoretical part the communication mix and its tools are described. The analytical part presents and describes the company Farao, spol. s r.o., evaluates and analyses the current state of individual parts of the communication mix. This part also includes a questionnaire survey aimed at evaluating the company’s website. The last part of the thesis presents possible ways to improve the company’s current communication mix.
Description
Citation
KINTROVÁ, H. Návrh změn marketingové komunikace vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno doc. Beneš: Vysvětlete metodiku tvorby návrhů ve vztahu k cílům společnosti. zodpovězeno doc. Beneš: Vysvětlete účinky diskuse k návrhům s jednatelem společnosti. zodpovězeno Ing. Luňáček: Uvažovala jste o interakci mezi jednotlivými odpověďmi? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO