Uplatnění marketingu v řízení firem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je provést analýzu současného uplatnění komunikačních nástrojů společnosti GRD servis, s.r.o. a na základě výsledků této analýzy navrhnout odpovídající komunikační mix. Teoretická část se zaměřuje na obecná teoretická východiska marketingové komunikace, přičemž analytická část využívá těchto teoretických poznatků k analýze současného stavu komunikačních prostředků společnosti. Návrhová část po zhodnocení výsledků analýzy nabízí návrhy na zlepšení komunikačního mixu společnost GRD servis, s.r.o.
The goal of the bachelor thesis is to perform analysis of usage of the GRD servis, Ltd.’s communication tools and based on the analysis to suggest accurate communication mix based. Theoretical part focuses on general theory of the marketing communication, whereas analytic part uses that theory to analyse the current communication tools of the company. After the results are evaluated in the analytical part, the recommendations part offers suggestions for improving the communication mix of the GRD servis, Ltd. company.
Description
Citation
PEŠEK, T. Uplatnění marketingu v řízení firem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta práce - částečně zodpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Otázky: Jaká je velikost firem uváděných v práci vzhledem k vývoji jejich tržeb? Objasněte, jaký je současný trend poptávky po produktech analyzované společnosti a vyberte vhodnou strategii (popř. kombinaci strategií). - částečně zodpovězeno doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA Otázka: Objasněte pojmy "POP" a " POS" uváděných v práci a jejich využití vzhledem k návrhům práce a fungování analyzované společnosti. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO