Analýza provozu bezdrátové sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce v první fázi řeší a popisuje přepnutí hovoru z technologie VoLTE na VoWiFi beze ztráty spojení. V teoretické části jsou podrobněji popsány jednotlivé standardy, jejich protokoly, popis a jejich propojení. Navržená zkouška bude v systému android s probíhajícím VoIP hovorem. Výstupem by měl být graf ztráty hlavního signálu Wi-Fi a následné spojení telefonu na LTE pomocí místního providera a to vše beze ztráty spojení a přerušení onoho probíhajícího VoIP hovoru. Výsledky této práce umožňují zjistit jak a za jakých okolností dojde k přepnutí sítě z Wi-Fi na LTE a jakým způsobem k tomu došlo. Dále taky získat data, která mezi tím probíhají a přesný popis procedůry Soft Handoveru.
This work solves the VoIP call switching system android with standard Long Term Evolution (LTE) on the IEEE 802.11 standard without losing the connection. In the theoretical part they are described in detail the various standards, protocols, their description and their interconnection. The proposed test will be in the system android with ongoing VoIP call. The outcome should be a capital loss graph Wi-Fi signal and follow your phone’s connection to LTE through a local provider, and all this without losing the connection and interruption of that ongoing VoIP call. The results of this study make it possible to determine how and under what circumstances will switch network from Wi-Fi to LTE and how it happened. Furthermore also obtain data that take place between a precise description of the procedure soft handoff.
Description
Citation
GUZNAR, M. Analýza provozu bezdrátové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Milan Čučka (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Jakým způsobem je zajištěná QoS při handoveru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO