3D model vybraného objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomová práce bylo posoudit přesnost fotogrammetrických výsledků ze snímků pořízených nízkonákladovou kamerou mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro a profesionální digitální zrcadlovou kamerou Canon EOS 6D Mark II s 24 mm objektivem s pevným ohniskem. Jako objekt pro pořízení snímků byla vybrána kaple sv. Jana Nepomuckého poblíž Guntramovic. Na kapli bylo zaměřeno a naskenováno 49 vlícovacích a kontrolních bodů. Blokové vyrovnání paprskových svazků a tvorba 3D mesh modelů byla realizována v programu Bentley ContextCapture. Statisticky byly testovány směrodatné odchylky všech tří os (X, Y, Z) a polohová směrodatná odchylka na kontrolních bodech a odchylky vůči referenčnímu mračnu bodů pořízeného pozemním laserovým skenerem. Z výsledků vyplývá, že při správně zvoleném způsobu snímkování a způsobu zpracování lze dosáhnout srovnatelných výsledků i s využitím nízkonákladové kamery mobilního telefonu.
The aim of the thesis was to assess the accuracy of photogrammetric results from images taken with a low-cost Xiaomi Mi 10T Pro camera and a professional digital SLR camera Canon EOS 6D Mark II with a 24 mm fixed lens. The chapel of St. John of Nepomuk near Guntramovice was chosen as the subject for the images. Forty-nine insertion and control points were targeted and scanned at the chapel. Block and beam alignment and creation of 3D mesh models was performed in Bentley ContexCapture software. The standard deviations of all three axes (X, Y, Z) and positional standard deviation on the control points and deviations relative to a reference point cloud acquired with a ground-based laser scanner were statistically tested. The results show that, with the right imaging and processing methods, comparable results can be achieved using a low-cost camera.
Description
Citation
VESELÝ, M. 3D model vybraného objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Jiří Bureš, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Volařík, Ph.D. - tajemník, doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - člen, Ing. Alena Berková - člen, Ing. Tomáš Volařík, Ph.D. - člen, doc. Ing. Marian Rybanský, CSc. - člen, doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil svou diplomovou práci. Poté bylo přečteno hodnocení vedoucího a oponent byl přítomen a přečetl si posudek sám. Student se následně vyjádřil k připomínkám oponenta. Doc. Urban se dotázal na rozlišení snímače kamery mobilního telefonu. Dále na vzdálenost prekalibrace a student na všechny dotazy dostatečně a jasně reagoval. Doc. Rybanský se otázal na závěry a omezující podmínky využití low-cost kamer. Ing. Berková se dotázala na 3D výtisk kapličky. Doc. Bureš se otázal na efektivnost a časovou náročnost použitých metod. Student dokázal s dostatečným rozhledem reagovat.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO