Model hospodaření s provozovaným majetkem vodárenských společností

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením výhodnosti variant hospodaření smíšené vodárenské společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. s provozovaným majetkem. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy a je zde zkoumán právní rámec dané problematiky. V analytické části jsou simultánně porovnávány dvě varianty: úhrada nájemného za provozovaný majetek a vložení provozované infrastruktury do majetku dané akciové společnosti. Cílem práce je poskytnout společnosti optimální model pro efektivní hospodaření s provozovanou infrastrukturou.
This thesis deals with the evaluation of the treatment with operated infrastructure of water company Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. The theoretical part defines key terms and the legal background of the issue. In the analytical are simultaneously compared two variants: the payment of the rent for operating assets and adding infrastructure into property of the company. The aim is to provide to the company the optimal model for effective infrastructure management.
Description
Citation
KOUBEK, F. Model hospodaření s provozovaným majetkem vodárenských společností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce - odpovězeno Otázka: RNDr. Beránek Kým jsou vlastněny dané společnosti? Platí obecný model pro všechny?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO