Ochrana dat v organizaci pomocí DLP (Data Loss Prevention) řešení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu ochrany dat pomocí technologie Data Loss Prevention pro konkrétní organizaci. Teoretická část se věnuje problematice dat ve firemním prostředí a samotné technologii DLP. Práce také pokrývá porovnání DLP produktů na trhu, výběr řešení, jeho rozsah, návrh nastavení i kalkulaci.
The bachelor thesis deals with elaboration of data protection proposal using Data Loss Prevention technology for a particular organization. The theoretical part is focused on data problematics in company’s environment and the DLP technology itself. The work also covers the comparison of DLP products on the market, selection of the product, its scope, proposal of setting and calculation.
Description
Citation
DRÁPALÍKOVÁ, J. Ochrana dat v organizaci pomocí DLP (Data Loss Prevention) řešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
otázka oponent - odpovězeno Doc. Doskočil - Existuje více technologií k řešení Vámi řešeného problému? odpovězeno Doc. Doskočil - Jaká spatřujete rizika spojená s implementací? odpovězeno Ing. Budík - Jakým způsobem chráníte vynesení dat na flash disku? odpovězeno Ing. Budík - Definujte, jakým způsobem probíhá klasifikace dat pomocí Vašeho řešení? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO