Simulace adheze a transmigrace imunitních buněk stěnou kapilár

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Teoretická část této práce obsahuje biofyzikální popis endoteliální vrstvy a transmigrace buněk přes tuto vrstvu. Dále popisuje charakteristiky všech důležitých komponent pro vytvoření modelu cévy in vitro (endoteliální buňky, kmenové buňky, leukocyty, Calcein AM, PKH26). Praktická část práce je věnována sestavení in-vitro modelů dvojrozměrných a trojrozměrných endoteliálních vrstev, jejich zobrazení pomoci mikroskopu a testování interakce leukocytů a kmenových buněk s těmito endoteliálními vrstvami. V závěru je navrhnut nejlepší tvar a velikost mikrofluidních systémů simulujících kapiláry.
Theoretical part of this study includes biophysical description of endothelial layer and cell transmigration through it. There is descripted characteristics of all important components used for creation of capillary model in vitro (endothelial cells, stem cells, white blood cells, Calcein AM, PKH26). Practical part of the study devotes to fabrication of two-dimensional and three-dimensional in-vitro models of endothelial layers, processing of visualization by microscope and testing interaction between leukocytes, stem cells and endothelial layer. In conclusion is proposed the best form and size of microfluidic models simulated capillary.
Description
Citation
MORGAENKO, K. Simulace adheze a transmigrace imunitních buněk stěnou kapilár [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Nováková položila otázku: model 2 je bližší reálné situaci, z jakého důvodu není tento model použit? Jsou problémy s perfuzí? Dr. Vondra položil otázku: proč problémy v modelu 2 nejsou i v modelu 1? Ověřila jste i model 3? Prof. Nováková položila otázku: proč byla ověřena situace jen pro leukocyty? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO