Bezdrátový systém pro ovládání domácích spotřebičů hlasem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na využití lidského hlasu k ovládání elektrických spotřebičů pomocí bezdrátové technologie. Jedná se o rozpoznávání jednotlivých izolovaných slov, které tvoří povely. Pro rozpoznávání slov je použita metoda založená na vzdálenosti od vzoru. Bezdrátová komunikace je realizována moduly RFM 01/02, jejich vlastnostmi plně vyhovují zadání. V této práci je popsána praktická realizace obvodu, který je schopný ovládat rozsvěcování a zhasínání žárovky. Obvod je vytvořený tak, aby splňoval parametry zadání a byl ekonomicky nenáročný.
The thesis deals with using the human voice for controlling electrical appliances by means of wireless technology. It concerns recognition of individual isolated words which form commands. A method based on the distance from the model is used for recognizing the words. The wireless communication is carried out by modules RFM 01/02 whose properties fully conform to the assignment. The practical realization of the network which is capable of switching on and off is described in this work. The network is designed to match the requirements of the task and to be economical.
Description
Citation
POTŮČEK, M. Bezdrátový systém pro ovládání domácích spotřebičů hlasem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
1. Jaká je pravděpodobnost vykonání povelu u vašeho zařízení? 2. V závěru zmiňujete, že ne všechny cíle byly splněny. Co tedy nebylo splněno? 3. Je dané zařízení schopno rozpoznat povel i od jiné osoby než od vás jako autora a jakých podmínek?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO