Koncepce elektromotorů používaných v dopravních prostředcích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá popisem koncepcí elektrických pohonů využívaných v současných vozidlech. V první části je vysvětlen základní princip fungování elektromotoru a jednotlivé druhy elektromotorů jsou následně podrobně popsány. V další části práce jsou elektrifikovaná vozidla rozdělena do tří skupin podle podílu výkonu elektrického motoru na pohon vozidla. Skupiny jsou dále rozděleny podle uspořádání pohonné jednotky ve vozidle s uvedením výhod a nevýhod jednotlivých koncepcí. Ve třetí část jsou uvedena a porovnána konkrétní vozidla z jednotlivých skupin z hlediska výkonu, dojezdu a ceny. V závěru jsou koncepce zhodnoceny a je zde nastíněn možný vývoj do budoucna.
This bachelor’s thesis deals with the description of electric drives concepts in current vehicles. In the first part, the basic principle of the electric motor is explained, and different types of electric motors are described in detail. In the next part of the thesis, the electrified vehicles are divided into three groups according to the power share of electric motor for vehicle propulsion. The groups are further subdivided according to the powertrain arrangement in the vehicle, indicating the advantages and disadvantages of each concept. In the third part, specific vehicles from each group are presented and compared in terms of performance, range and price. Finally, the concepts are evaluated and a possible development is outlined.
Description
Citation
POLNICKÝ, V. Koncepce elektromotorů používaných v dopravních prostředcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Študent oboznámil komisiu s výsledkami záverečnej práce. Následne odpovedal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) V závere uvádzate, že pri BEV a HEV sa najčastejšie používajú synchrónne a asynchrónne (indukčné) motory. Oproti jednosmerným motorom však majú tieto motory zložitejšiu reguláciu otáčok. Na akom princípe funguje táto regulácia? Hodnotenie: Zodpovedané 2) V kap. 3.1.2 opisujete automobily, ktoré majú na každom kolese samostatný elektromotor. Akým spôsobom funguje rozdelenie točivého momentu a otáčok jednotlivých kolies pri prejazde zákrutou? Ako sa toto riešenie líši od súčasných vozidiel so spaľovacím motorom? Hodnotenie: Zodpovedané Ďalšie otázky položené komisiou: 1) Čo je KV faktor BLDC motorov? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané 2) Čo je hlavným riadiacim parametrom elektromotorv pri torque vectoringu? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané 3) Musia mať elektromobily brzdy? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané 4) Ako je elektromotor zabezpečený proti rozpadu permanentných magnetov? Hodnotenie: Zodpovedané 5) Prečo má Enyaq 4x4 iný typ motora na prednej a zadnej náprave? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO