Porovnání vlastností distribuovaných souborových systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá porovnáním distribuovaných souborových systémů Ceph, Lustre a Kosmos FS. Jsou zde shrnuty obecné vlastnosti těchto systémů, včetně způsobu jejich instalace, konfigurace a zprovoznění. Dále jsou popsány testovací nástroje a sada testů, kterými jsem testoval výkon a možnosti těchto systémů na síti devíti počítačů.  V poslední části jsem zpracoval a vyhodnotil výsledky těchto testů. Hodnocení bylo zaměřeno na  určení omezujících míst systémů. Z těchto systémů se jako nejvhodnější jevil Lustre
This work deals with comparsion of distributed filesystems Ceph, Lustre and Kosmos FS. General properties of these systems are summarized here, including method of their installing, configuring and launching. Testing tools and test sets are described in the next part. Performance and abilities of these systems were tested on a network of nine computers. Last part contains analyses and evaluation of results, figuring out bottleneck of these systems. Lustre seems to be the best of these systems.
Description
Citation
TOMEC, M. Porovnání vlastností distribuovaných souborových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO