Měření vlastností obvodů pomocí S parametrů - laboratorní úloha

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje metodu měření impedance vhodnou pro zjištění vlastností vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. Hlavním cílem je se seznámit s S parametry, metodou jejich měření za pomoci vektorové analýzy a náhradními modely pasivních prvků. Dále je probrána problematika kalibrace a její části. V následující části je popsán postup návrhu měřeného přípravku a závěrem pak ověření správnosti metody a návrhu.
Bachelor thesis describes a method of measuring impedance suitable for determining the properties of RF and microwave circuits. The main objective is to get acquainted with S parameters, method of measuring them with vector analysis and with equivalent circuits of passive elements. Further is discussed the issue of calibration and its parts. The following section describes the product design process, concluded by verification of measuring method and design.
Description
Citation
KARNIŠ, D. Měření vlastností obvodů pomocí S parametrů - laboratorní úloha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Viščor, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-08-30
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Student ani po připomínkách oponenta nevytvořil reálný numerický model. Oproti původní verzi práce nevykazuje dostatečné zlepšení.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO