Místo ve středu města? Brno – Lokalita Veveří - Žerotínovo náměstí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem řešení je revize zástavby vymezující severozápadní část Žerotínova náměstí, která je v současné době tvořena tzv. Bílým domem (Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, VOŠ zdravotnická). Návrh vychází z teoretické situace, kdy je Bílý dům odstraněn a snaží se tedy reagovat na nově vzniklé podněty k řešení, kterými jsou především: doplnění městského bloku s rozsáhlým vnitroblokem, nároží mezi dopravně významnou ulicí Veveří a Žerotínovým náměstím, nalezení vhodné formy, měřítka a funkční náplně odpovídající významnému postavení daného místa, zejména pak s ohledem na směřování městského okruhu, který se v těchto místech lomí k Denisovým sadům, a dopravní obslužnosti, dále citlivé řešení zástavby tvořící záda Chrámu Jana Amose Komenského. Návrh zde tedy umisťuje budovu bytového domu, reagující na měřítko činžovních domů v Marešově a dalších přilehlých ulicí, a objekt administrativy určené pro instituce městského i celostátního významu.
The main subject of the thesis is a revision of current area framing northwest part of Žerotín Square, that nowadays consists of so called White house (center for children health care and a seat of a medical school). The design is based on theoretical situation concerning the removal of White house and therefore it uses the newly existing place as a subject for new architectural solution. The solution emphasizes the completion of current block of buildings with large courtyard and corner between Žerotín Square and Veveří street, which is very important for traffic. The thesis is focusing on finding the right form, scale and functional content which would reflect the importance of the location, especially focusing on the Brno’s ring road that goes directly to Denisovy sady and accessibility of this city’s part. It also respects the design of the back side of the Red Church. The design uses the newly existing place as a location for new apartment building that reflects the scale of similar buildings in Marešov and other nearby streets and it also proposes administration building as an architectural solution for this location, which would be used as a seat for both municipal and national institutions.
Description
Citation
HOLÁ, M. Místo ve středu města? Brno – Lokalita Veveří - Žerotínovo náměstí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Aleš Burian (předseda) Ing. arch. Pavel Jura (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) akad. arch. Jan Sapák (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-02
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO