Sportovní vybavenost v kontextu místa

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Louky u řeky Svratky - koncept krajinného areálu pro veřejný sport a rekreaci: AKTIVAČNÍ BODY = vložení podnětů pro rozvoj území - umístění nových aktivit do stáv. uzlů - vytvoření nových uzlů 3 KRAJINY - krajina hřišť u cesty - krajina lesoparku podél řeky - krajina městského parku v Jundrově PROPOJENÍ = živé vazby mezi městskými částmi - nové pěší spojky - území nejen jako cílová plocha, ale také průchozí prostor ke každodenní pěší dopravě Fotbalová akademie Hlavní budova akademie ve tvaru T spolu s lávkou a navazující alejí formuje své předprostory a vytváří tak výrazný vstup do území luk. Budova je pojítkem mezi městem a krajinou, mezi prostorem vstupu do území a areálem akademie.
Meadows by the river Svratka - concept of landscape areal for public sport and recreation: ACTIVATION POINTS = insertion of impulses for developement od the area 3 LANDSCAPES - playgrounds by the city circle road, forest park by the riverside, city park in Jundrov CONNECTION - live relations between nearby qarters of the city Football academy The main T-shape building together with the pedestrian and alley forms its courtyards and so creates significant entrance to the park-area. The building connects the city and the landscape, between area of entrance and area of academy.
Description
Citation
HRIVŇÁKOVÁ, K. Sportovní vybavenost v kontextu místa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jiří Suchomel (předseda) Ing.Tomáš Novotný (člen) Ing. Zdeněk Sendler (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO