Podnikatelský záměr – založení dámského fitness centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním tématem této bakalářské práce je vytvořit návrh podnikatelského záměru na založení dámského fitness centra. Návrh podnikatelského záměru vychází z teoretických poznatků, shromážděných informací a analýzy současného stavu v oboru.
In my bachelor´s thesis I focused on creating a business plan for setting up a ladies fitness center. The business plan is based on the theoretical knowledge, collected information and the analysis of the current situation in this branch.
Description
Citation
PIVOŇKA, M. Podnikatelský záměr – založení dámského fitness centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Oto Lipovský (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO