Technologie 3D tisku konstrukcí z betonu.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem této bakalářské práce bylo shromáždit informace o 3D tisku z betonu za účelem návrhu možných technologických řešení. Byl sestaven seznam problematik spojených jak s materiálovými, tak technologickými vlastnostmi, které jsou spojené s 3D tiskem. Na základě těchto poznatků došlo k návrhu modifikovaného urychlovače, který pracuje s několika minutovou reakční dobou. Zkoušení tohoto urychlovače bylo prováděno pomocí kalorimetru. Výsledky potvrdily požadovanou funkčnost urychlovače v cementové pastě. Na základě těchto výsledků byla navržena technologie tisku, která by byla schopna využívat tento urychlovač. Tato technologie je zaměřena na co nejrychlejší tisk v kontrolovaných podmínkách hal prefabrikovaných výrobců. Dále byly navrženy dvě technologie, pro výrobu extrémně vylehčených konstrukcí z UHPC pomocí 3D tisku. První technologie využívá technologii vytláčení s použitím šnekových podavačů pro vytlačení UHPC. Druhá metoda využívá technologii nakapávání pojiva.
Subject of Bachelor thesis was the gathering of information about 3D printing using concrete for designing new possible technologies. List of problems connected with material and technological properties in accordance with 3D printing was developed. Based on these findings new modification of fastener was developed. This fastener works with reaction time of few minutes. Testing was conducted using calorimetric measurements. Findings confirmed the usability of fastener in a cement paste. These results led to design of technology able to use the fastener. This technology was designed for as fast printing as technologically and materially possible in controlled environment. Furthermore, two new technologies for printing of extremely lightweight constructions from UHPC using 3D printing. First uses extrusion technique with screw feeder. Second method is based on binder jetting technology.
Description
Citation
ROUPEC, J. Technologie 3D tisku konstrukcí z betonu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Jiří Lerch - předseda, Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., LL.M. - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. - člen, Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
doc. L. Bodnárová - Jaká je možná výška tištěné výšky při 3D tisku betonu? - Jaké rozměry a tvar trysky by byly vhodné pro použití frakce kameniva do 8 mm? prof. R. Hela - Negativní faktory ovlivňující 3D tisk betonu? Ing. J. Lerch - Systém vyztužení stěn při 3D tisku? doc. K. Dvořák - Tepelně technické vlastnosti staveb v podmínkách ČR s ohledem na 3D tisk? Otázky oponentů a členů komise byly dostatečně a jasně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO