Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení vnitropodnikové směrnice nejmenované společnosti ZYX, a.s. První část je zaměřena na seznámení s právní regulací účetnictví, tvorbou vnitropodnikové směrnice, zásoby, jejich oceňováním a účtováním. Druhá část obsahuje představení dané společnosti a zhodnocení existující vnitropodnikových směrnic souvisejících s řešenou problematikou. Výsledkem práce je vytvoření komplexní vnitropodnikové směrnice na zásoby.
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the internal company directive of the unnamed company ZYX, a.s. The first part is focused on getting acquainted with the legal regulation of accounting, the creation of internal company directives, inventories, their valuation and accounting. The second part contains an introduction to the company and an evaluation of existing internal guidelines related to the issues addressed. The result of the work is the creation of a comprehensive internal inventory directive.
Description
Citation
DAŇKOVÁ, A. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Fojtů - Jedná se o papírovou evidenci zásob nebo má společnost zavedený elektronický systém jejich evidence? - odpovězeno částečně Ing. Fojtů - Aplikovala společnost Vámi navrhovanou směrnici do praxe? - odpovězeno Ing. Fojtů - Je tato směrnice využitelná i v případě, že dojde k dalšímu růstu podniku, nebo by byla třeba další úprava? - odpovězeno doc. Žižlavský - Jaká je velikost firmy? - odpovězeno doc. Žižlavský - Kolik zaměstnanců má firma ve skladech? - odpovězeno doc. Žižlavský -Jaký informační systém firma používá? - odpovězeno doc. Žižlavský - Je možné zřídit elektronickou inventuru zásob? - odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO