LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Hmoty domu vznikly pokračováním uličních front. Na nároží dochází k prolomení jako reakce na tvar křižovatky a vzniká negativní nároží, které slouží jako vstupní i shromažďovací předprostor. Nárožní předprostor je spojen s dvorní částí "sedacím" schodištěm. Jako protipól věže na protějším nároží je část hmoty galerie orientované do onoho předprostoru vytažena do výšky, což vytváří kontrast horizontální hmoty kreativního centra a vertikály galerie.
Building volumes were created continuation of street front. On the corner is a break in response to the shape of the srossroad and there is a negative corner that serves as a front space and assembly. The corner is connected with the space in the courtyard of the "sit" staircase. As a counterpoint to the tower on the opposite corner of the gallery facing the mass of that pulled up to the space in which the contrast of horizontal creative center of mass and vertical gallery.
Description
Citation
FILA, R. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Marek Štěpán (předseda) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Bohumila Hybská (člen) Ing. arch. Zdeňka Vydrová (člen)
Date of acceptance
2013-05-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO