Vlastnosti uhlíkových materiálů pro elektrody superkondenzátorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou superkondenzátorů založených na principu elektrické dvojvrstvy. Je v ní vysvětleno, co tento pojem znamená, kde a jakým způsobem se tato elektrotechnická součástka využívá a jaké jsou její výhody a nevýhody ve srovnání s jinými příbuznými prvky v elektrotechnice. Jsou zde uvedeny a podrobně popsány materiály na bázi uhlíků a jejich složení pro tvorbu superkondenzátorů. Dále jsou probrány různé postupy a nástroje pro měření a vyhodnocování vlastností kapacit superkondenzátorů. Na závěr je vyhodnocení nejvhodnějších materiálů pro tvorbu superkondenzátorů.
The Master’s Thesis deals with supercapacitators based on principle of eletrical double layer. At the outset there is an explanation of supercapacitor working principal. We discussed advantages and disavantages supercapacitators compared with other related elements in electrotechnics. Materials based on carbon and their structure for production supercapacitators are described too. In next part of Thesis we mention different methods and techniques for the measurement and the evaluation of supercapacitators‘s capacities. Optimal materials for production supercapacitators are presented in conclusion.
Description
Citation
ŠTOREK, O. Vlastnosti uhlíkových materiálů pro elektrody superkondenzátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: 1. Vysvětlete Nyinquistův diagram na obr. 4.5 - 4.8 práce. 2. Uveďte vzorce pro výpočet energie a výkonu superkondenzátoru. Vysvětlete vliv jednotlivých parametrů na velikost energie a výkonu superkondenzátoru. 3. Jaký je důvod použítí superkondenzátorů spolu s palivovými články?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO