Ubytovací zařízení

but.committeedoc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. František Vlach, Ph.D. - člen, Ing. Milan Pilgr, Ph.D. - člen, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,cs
but.defenceStudent představil svou diplomovou práci pomocí powerpointové prezentace. Představil umístění a situaci místa stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení. Dále student odpovídal na dotazy zkušební komise a otázky oponenta: - Proč je pod podkladními betony řešena 150 mm hutněná vrstva? Jak by bylo prováděno hutnění a z jakého je materiálu? - Výkres 1.PP – jak by bylo řešeno napojení hydroizolace suterénu v místě železobetonových stěn ze ztraceného bednění? - Jak by bylo řešeno provázání obvodové stěny ze ztraceného bednění s vnitřními stěnami z keramických bloků? - Jak je řešena akustika schodiště a výtahu? V rámci dotazů nad výkresy byly položeny tyto dotazy: - stojaté drážky, termín "falc", kotvení latí ve střešní konstrukci, plechová krytina a podklad pod krytinou - tvar střechy vs. horské prostředí, nadkrokevní systém a vytápěný půdní prostor - technické řešení zdiva ze ztraceného bednění, rychlost výstavby, železobetonová stěna v suterénu - výpočet a úspora v oblasti základových konstrukcí, cena za m3 betonu - konstrukční řešení dveří v interiéru a kótování obložkových dveří, zavěšená záchodová mísa - podepření ocelového nosníku, vzdálenost vazby, návrh ocelové a dřevěné vaznice - použití alternativních hydroizolací v ploché střeše - řešení parozábrany v oblasti pozednice a ve skladbě 1B Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – pozemní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorUtíkalová, Ivanacs
dc.contributor.authorMadejewský, Radekcs
dc.contributor.refereeUtíkal, Alešcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:57:49Z
dc.date.available2022-02-08T04:57:49Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu ubytovacího zařízení, konkrétně penzionu určeného pro rekreaci. Novostavba se nachází v katastrálním území obce Vernířovice. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu a základové desce z železobetonu. Svislé nosné konstrukce jsou z keramických bloků a z tvárnic ztraceného bednění. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové. Konstrukce střechy je sedlová s podlouhlými vikýři.cs
dc.description.abstractThe subject of the final thesis is the elaboration of design documentation for the new construction of an accommodation facility, specifically a boarding house intended for recreation. The new building is located in the cadastral area of ??the village Vernířovice. It is a building with three floors above ground and one underground floor. The building is based on foundation strips made of plain concrete and a foundation slab made of reinforced concrete. The vertical load-bearing structures are made of cley blocks and blocks of permanent formwork. Horizontal load-bearing structures are made of reinforced concrete. The roof structure is saddle with elongated dormers.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationMADEJEWSKÝ, R. Ubytovací zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141914cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203791
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPenzioncs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectkeramické zdivocs
dc.subjectželezobetonový stropcs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectETICScs
dc.subjectnadkrokevní systém zateplení.cs
dc.subjectBoarding houseen
dc.subjectwellness centreen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectgable roofen
dc.subjectclay masonryen
dc.subjectreinforced concrete flooren
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectexternal thermal insulation composite systemen
dc.subjectinsulation over rafters.en
dc.titleUbytovací zařízenícs
dc.title.alternativeAccommodationen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-01cs
dcterms.modified2022-02-07-18:45:22cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141914en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:57:49en
sync.item.modts2022.02.08 04:20:04en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
904.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
31.1 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59226.pdf
Size:
208.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59226.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59051.pdf
Size:
222.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59051.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141914.html
Size:
1.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141914.html
Collections