Využití agromateriálů pro vytápění rodinných domů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na energetické využití biomasy, a to především srovnání dřevních a senných pelet. První, rešeršní část se věnuje vlastnostem paliv, kotlům na tuhá paliva a související legislativou. Druhá část se zabývá experimentem, který porovnává spalování obou druhů pelet na automatickém teplovodním kotli. Také je proveden hrubý rozbor paliv.
This bachelor thesis focuses on the biomass usage for energy generation in particular on comparison to wooden between hay pellets. First part is dedicated to fuel attributes, solid fuel boilers and pertaining legislation. Second part deals with an experiment which compares burning of both types of pellets in an automatic hot water boiler. The proximate analysis of fuels is conducted as well.
Description
Citation
KUDOVÁ, A. Využití agromateriálů pro vytápění rodinných domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Studentka odprezentovala obsah své bakalářské práce a zodpověděla otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Jaká vlastnost popeloviny ovlivňuje spékání pelet? Zodpovězeno. Pro která paliva platí vámi uvedené hodnoty emisních limitů? Částečně zodpovězeno. Jaká byla navážka vzorku pro stanovení obsahu popeloviny. Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO