Řízení nákladů a kalkulace ve výrobním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na řízení nákladů v podniku a jejich následné optimalizování. První část, teoretická, se zabývá vysvětlením účetnictví a nákladů, které jsou potřeba pro další návrhovou a analytickou část. Následně popisuje výrobní podnik, výrobky a jejich kalkulační procesy. V poslední návrhové části jsou jednotlivé náklady optimalizované a prakticky vysvětlený postup na budoucí snížení nákladů a zvýšení potencionálního zisku podniku.
The bachelor thesis is focused on the cost management in the company and their subsequent optimization. The first part, theoretical, is focused on descriptions of accounting and costs, which are needed for analytical and suggestion part. The analytical part describes production company, their products and calculation processes. In the suggestion part are costs optimized and there are methods practically explained for reducing costs in the future and potential increase of company profit
Description
Citation
KÁČERIKOVÁ, V. Řízení nákladů a kalkulace ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Otázka od oponenta - zodpovězeno Ing. Doubravský: V čem spočívala optimalizace? - zodpovězeno Ing. Mráček: Představili jste své návrhy ve společnosti? Jaká byla reakce na změnu zisku? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO