Návrh opatření pro strategický rozvoj značky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhy opatření pro strategický rozvoj značky brněnského startupu, který se pohybuje na globálním trhu prvkové analýzy. V rámci práce budou představena teoretická východiska zaměřená na oblasti značky, business modelu,trhu, konkurence a zákazníků. Analytická část zkoumá aktuální situaci na trhu, přístup konkurence k rozvoji značky a také dosavadní značku samotného startupu. Návrhová část této diplomové práce vytváří možný model rozvoje značky společně s návrhy na implementaci a zvýšení povědomí
This thesis focuses on proposals for strategic brand development activities of a Brnobased startup operating in the global market of elemental analysis. The thesis will present theoretical background focusing on the areas of brand, business model, market, competitors and customers. The analytical part examines the current market situation, the competitors' approach to brand development and the existing brand of the startup itself. The proposal part of this thesis creates a possible model for brand development along with suggestions for implementation and increased awareness.
Description
Citation
TVAROŽKOVÁ, K. Návrh opatření pro strategický rozvoj značky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dagmar Řešetková, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-08
Defence
Otázka vedoucího doc. Zich: Jakým způsobem byste hodnotila zlepšení povědomí o značce? - zodpovězeno, Jak by se měla pohybovat hodnota Vámi zvoleného kritéria? - zodpovězeno Otázka oponenta Ing. Havíř: Na kterou z person je cílen navrhovaná LinkedIn soutěž? - zodpovězeno Otázka Ing. Řešetková: Používají zákazníci jako vygledávací zdroj informací Google? - zodpovězeno Otázka Ing. Bumberová: Jak se podnik staví k Vašim návrhům? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO