Příprava pro provedení letu po trati LKTB-OMDB letounem Zlín Z-143

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je předložení kompletního plánu provedení letu po zadané trati, včetně bezpečnostních rizik a potřebného vybavení pro let v oblasti Středního východu. Práce obsahuje popis podmínek pro lety IFR, které se musí dodržet při provádění letů do těchto území a dále poukazuje na meteorologické podmínky, legislativu a obecně zeměpisnou charakteristiku daných států. Zadaný let do Spojených arabských emirátů je rozdělen do několika etap, čímž je usnadněna orientace při vyhledávání daných lokalit. Všechny informace jsou uvedeny dle stávajících AIP a AIC.
The objective of this study is the submission of entire flight plans of chartered routes, including risk analysis and necessary equipment for flights in the middle eastern region.. The paper describes rules for IFR flights, which must be followed when flying into these areas and also focuses on the meteorological situation, legislation and general geographical characteristics of the mentioned states. The flight to UAE is divided into several stages which makes the planning easier when searching for a specific locality. All the available information is according to AIP and AIC.
Description
Citation
PÍSKATÝ, S. Příprava pro provedení letu po trati LKTB-OMDB letounem Zlín Z-143 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Štrůbl (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Václav Javůrek (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO