Návrh podpory plánování výroby v informačním systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhy podpory plánování výroby v informačním systému ve firmě VMT Ecopack s.r.o. Návrhy vychází z detailní analýzy procesu plánování výroby v návaznosti na předvýrobní etapy a operativní řízení výroby. Návrhy jsou založeny na teoretických poznatcích o řízení procesu, metod plánování a postupu implementace informačního systému. Návrhy by měly vést k efektivnímu využití výrobních zdrojů.
This bachelor’s thesis describes the proposals of the production planning support in the company VMT Ecopack Ltd. The proposals are based on detailed analysis of production planning process in relation to the pre-production stage and operational production control. The proposals are built on theoretical knowledge of process management, methods of planning and implementation process of the information system. The proposals should lead to efficient use of production sources.
Description
Citation
KRUŽÍK, J. Návrh podpory plánování výroby v informačním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Novotný, Ph.D. připomínky k práci - málo použitých zdrojů doc. Zich: Proč jste si vybral takové téma? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO