Simulační modelování tlumiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá přehledem různých konstrukčních řešení tlumičů osobních automobilů. Součástí práce je zjednodušený simulační model pasivního tlumiče a jeho optimalizace pro daný pracovní cyklus. V přehledu jsou uvedeny tlumiče používané v současnosti. Jsou to konstrukce pasivních plynokapalinových a kapalinových tlumičů. Dále jsou zastoupeny i moderní semiaktivní a aktivní elektronicky řízené tlumící systémy. Ve zbývající části práce jsou uvedeny dva zjednodušené modely pasivního tlumiče. Pro každý tento model je provedena optimalizace parametrů tlumiče vzhledem k výchylce primární hmoty.
The bachelor thesis gives an overview of different design solutions to car shock absorbers. The rest of the thesis describes a simplified model of passive shock absorber and its optimization. The survey contains shock absorbers used in the present. There are various passive telescopic dampers and modern semi active and active electronically controlled damping systems. The second part includes several simplified models of passive dampers. There is described an optimization of the damper parameters with respect to the displacement of the primary mass for each of the models.
Description
Citation
KUKAČKA, R. Simulační modelování tlumiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Diplomant prezentoval běhen asi 12 minut svou bakalářskou práci. Následně odpověděl na všechny otázky oponenta i dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO