Students Start-ups: Establishment and Development

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě udržitelného podnikatelského plánu pro menší start-up, který vstupuje na trh v oblasti seznamování a vztahů. Firma nabízí koučink v oblasti seberozvoje, seznamování a vztahů. Hlavní zjištění této práce zahrnuje, že typický klient je mladý muž s velmi analytickou myslí. Tento klient si vyžaduje logické řešení, které bude vysvětleno v jednotlivých krocích. Také poukazuje na to, že tento podnikatelský model může být velice ziskový, pokud se podnikatel vyhne zbytečným chybám a zvládne rizika.
This bachelor thesis talks about creation of sustainable business plan for small start-up company that enters dating industry market. Company offers coaching for self-development in terms of dating. Main chapter is – Proposal and contribution of suggested solutions. Key findings of thesis are that typical client is very analytical young male which demands step-by-step logical solution for a problem. And that this business model can be very profitable if entrepreneur avoids unnecessary risks and mistakes.
Description
Citation
HALAMKA, D. Students Start-ups: Establishment and Development [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Entrepreneurship and Small Business Development
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Supervisor´s question - answered. Reviewer´s questions - answered. Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - You mention in Porter´s model that there are no competitors in Czech market. Can you specify that? Answered. You focus on young generation in your thesis. What is the behaviour´s trend of this generation? Answered. Why you don´t focus on the older generation? Answered. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - Where is the interview in your analytical part? What did you build the analysis part on? Partially answered. What do you need to summarize in SWOT analysis? Partially answered. What is your strategy? What is your unique value? Partially answered. What is the core of your business? Answered. How difficult is to initiate the unique value? Answered. What about the technical part of your digital solution? Answered. Your financial plan comes with 3 scenario. Where is the supporting information? Not answered.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO