Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti AGADOS, spol. s r. o., v letech 2015 až 2019. Teoretická část interpretuje pojmy a ukazatele potřebné pro zpracování finanční analýzy. V analytické části je na základě předešlé teorie provedena finanční analýza, dle které jsou navržena doporučení a návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
The bachelor thesis deals with the financial analysis of the company AGADOS, spol. s r. o., in the period from 2015 to 2019. The theoretical part interprets the concepts and indicators that are needed for financial analysis. In the analytical part, there is a financial analysis performed, which is based on the previous theory. According to the financial analysis, the recommendations and suggestions for improving the financial situation of the company are proposed.
Description
Citation
KAŠTANOVÁ, M. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Milichovský: Jakým způsobem jste využila výsledky analýzy SLEPTE, Porterova modelu a 7S a které výsledky jste využila ve svém návrhu? - odpovězeno Proč jste zmíněné analýzy zahrnula do své práce? - odpovězeno prof. Rejnuš: Co je tedy závěrečným návrhem celé práce? - odpovězeno Jak získáte a využijete finanční prostředky? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO