Synchronizace notového zápisu s hudební nahrávkou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá získáním spektrálních a chroma vlastností z audio nahrávek, které jsou použity pro synchronizační algoritmus Borcení časové osy. Tento algoritmus je poté využit pro tvorbu synchronizačních programů Audio-to-audio a Audio-to-score.
This thesis deals with obtaining spectra and chroma features from audio records. Features are used in synchronization algorithm Dynamic Time Warping. This algorithm is used to create synchronization programs Audio-to-audio and Audio-to-score alignment.
Description
Citation
BÚLIKOVÁ, T. Synchronizace notového zápisu s hudební nahrávkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: - Je v programech nějak řešena kompatibilita s jinými verzemi programu Matlab? Nebo je uživatel nucen pracovat s verzí R2015a? - Odpověděla dostatečně. - Při nahrávání zvukových stop do programů musejí být skladby společně v jednom adresáři spolu s kódy programů. Jak byste vyřešila, aby tomu tak být nemuselo? - Odpověděla dostatečně. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO