Návrh zasíťování vzdálené oblasti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem zasíťování dvou vesnic poblíž města Iževsk. Úvodní část práce popisuje jednotlivé technologie, které mohou být použity pro vytvoření sítě. V další části bakalářské práce je vypracován návrh sítě, návrh obsahuje logickou a fyzickou tologie sítě. Poslední část bakalářské práce obsahuje simulaci navržené sítě v elektromagnetickém simulačním nástroji Wireless InSite.
This bachelor thesis deals with creation of network for two villages near the russian city Izhevsk. The introductory part of the thesis describes single technologies, that can be used for creation of the network. In the successive part of the bachelor thesis a network design is created, that containts logical and physical network topology. Last part contains simulation of created network in an electromagnetic simulation tool Wireless InSite.
Description
Citation
MIKULSKÝ, P. Návrh zasíťování vzdálené oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Milan Čučka (člen) Ing. Ján Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Vysvětlete pojem FWA (Fixed Wireless Access). Vysvětlete pojem Fresnellova zóna. Objasněte tvrzení “Optické přenosy jsou realizovatelné na vzdálenost maximálně v jednotkách kilometrů.” Z jakého důvodu byl ověřen vliv rušení s hodnotou –250dBm viz Tab. 8.5, 8.6, 8.7? Potvrdily výsledky Vaše předpoklady? Otázky komise: Existoval požadavek na co nejnižší pořizovací náklady navržené sítě? Simuloval jste vliv meteorologických podmínek na navrženou síť?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO