Monitorování IP telefonní sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou monitorování VoIP síti. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a následně naprogramovat monitorovací systém pro IP telefonní síťe, které používají signalizační protokol SIP, především za účelem účtování. Dalším důležitým cílem bylo prozkoumat možnosti získání geografické polohy komunikujících stanic. Teoretická část práce se věnuje popisu protokolu SIP. Zbytek práce je věnován popisu návrhu a implementace systému. Systém byl implementován jako sada konzolových aplikací, které jsou doplněny o webovou aplikaci, která slouží pro zobrazování získaných dat. Geolokace byla řešena za pomoci služby IPInfoDb, která poskytuje API pro získávání geolokační informací.
This thesis deals with the monitoring VoIP networks. The main objective of this work was to design and then to program monitoring systems for IP telephony network using SIP signaling protocol, primarily for billing purposes. Another important objective was to explore the possibility of obtaining geographic location of the communicating stations. The theoretical part of the thesis deals with the description of the SIP protocol. The rest of the thesis is focused to the design and implementation of the system. The system was implemented as a set of console applications that are complemented by a web application that is used to display the obtained data. Geolocation was solved with the help of IPInfoDb services that provides API for obtaining geolocation information.
Description
Citation
DROZDA, T. Monitorování IP telefonní sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Zjišťoval jste proč mají požadavky pro registraci ze shodné IP adresy a aplikace rozdílnou hodnotu Call-id? Proč jste použil právě MySQL databázi? Jaké jsou její výhody?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO