Vliv výnosnějšího využití budovy při stejné reprodukční hodnotě na cenu pozemku

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
The aim of this paper is to point out to what extent is the amount of revenue the building cost of the land on which the building stands . To introduce the possibility of finding land prices of the total contract price in the purchase agreement using the class position , evaluate whether the cost of land corresponds to its applicability , especially on income property types . Analyze whether it is overpriced or undervalued property. In the evaluation of the land is to be considered the best use , unless the construction land is not worth building . Accent problems in the valuation of building land can occur , the solutions can not become the template for the valuation of each building land , but only an opportunity to grasp properly the problem of each individual building plot. The basis of the method of positional classes is evidence that the value of land for the construction stands on a quite specific relationship to the total value of the property , as well as the proceeds from the lease.Abstrakt anglicky. (Použít styl „Abstrakt a KS“)
Záměrem příspěvku je upozornit na to, do jaké míry ovlivňuje výše výnosů z budovy cenu pozemku na němž tato budova stojí. Uvést možnosti zjištění ceny pozemků ze smluvní celkové ceny v kupní smlouvě pomocí metody třídy polohy, vyhodnocení zda cena pozemku odpovídá jeho využitelnosti, především u výnosových typů nemovitostí. Analyzovat, zda se jedná o předražený či podhodnocený pozemek. Při hodnocení pozemku je třeba zvažovat jeho nejlepší využití, pakliže na stavebním pozemku nestojí stavba. Zdůraznit problémy, které u oceňování stavebního pozemku mohou nastat, jejich řešení se nemůže stát šablonou pro ocenění každého stavebního pozemku, nýbrž pouze příležitostí správně uchopit problém každého jednotlivého stavebního pozemku. Základem metody polohových tříd je poznatek, že hodnota půdy pro výstavbu stojí na zcela určité relaci jak k celkové hodnotě nemovitosti, tak také na výnosu z nájmu.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014. s. 86-89. ISBN 978-80-214-4852-0
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO