Měření dosahu IEEE 802.15.4

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce Měření dosahu IEEE 802.15.4 měla v první části za cíl zjistit, zda mají vliv na bezdrátovou komunikaci mezi dvěma moduly ZigBee různé atmosférické podmínky. Odpověď jsem chtěl najít pomocí dlouhodobého měření, protože ale nebylo možné najít vhodné místo pro měření, odpověď jsem hledal v literatuře. V druhé části diplomové práce jsem měřil vliv na kvalitu signálu, jestliže jeden modul byl umístněný v automobilu. V rámci měření jsem umístnil moduly do různých částí auta, na palubní desce, na sedadle spolujezdce, v přihrádce před spolujezdcem a v zavazadlovém prostoru. Automobil pro měření byl použit Renault Scénic r.v. 2004.
In the master’s thesis IEEE 802.15.4 Range measurements I want to find out, whether atmospheric conditions have influence over the quality of communication between two ZigBee modules. I would like found the answer by long-time test, because I can’t found the proper place for the measuring, I must found the answer in the literature. In the second part of the master’s thesis I measuring, whether placing one of the module in the car have influence over the quality of communication. The module was placing in the various places in the car, on a dashboard, on a guest-passenger’s seat, in a pocket before guest-passenger and in luggage compartment. The car for the measuring was used Renaul Scénic my. 2004.
Description
Citation
KOMADEL, L. Měření dosahu IEEE 802.15.4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Student obhájil diplomovou práci. Student odpověděl na položené otázky oponenta a na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO