Uroflow meter

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je navrhnout a sestrojit zařízení pro lékařské měření průtoku moči. Práce je rozdělena do několika dílčích částí. V první části práce se zabývám rozborem dané problamatiky a návrhem první vývojové verze zařízení. V další části je pak popsáno konečné řešení zařízení a výroba prototypu. V závěru diplomové práce je popsáno testování zařízení a výroba první série.
The aim of this thesis is to design and describe a device for medical measurement of flow of urine.This work is divided in several parts. In the first part the problem is analysed and the first version of the devices is designed. In second part the final solution and build of the prototype is described. In the next part the manufacture and testing of the first series is outlined.
Description
Citation
ŘEZÁČ, M. Uroflow meter [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Neužil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Student zodpověděl dotazy oponenta a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO