Stroje a nástroje používané ve tváření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje stručný přehled jednotlivých typů strojů a nástrojů používaných ve tváření. V práci jsou rozebrány dnes i dříve používané typy strojů a nástrojů. Mezi základní typy strojů patří: mechanické lisy, hydraulické lisy, buchary a rotační tvarovací stroje. U každého typu jsou vysvětleny principy činnosti,vlastnosti, výhody a nevýhody.
The Bachelor thesis provides a brief overview of the various types of machines and tools used in metal forming. The paper discussed today and earlier used types of machines and tools.The basic types of machines are: a mechanical presses, hydraulic presses, hammers and rotary thermoforming machines. For each type are explained principles, characteristics, advantages and disadvantages.
Description
Citation
STRÁNSKÝ, L. Stroje a nástroje používané ve tváření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Student především se věnoval problemavice bucharů a kovacích lisů, dále vyhazovačů na kovacích strojích, proces válcování polotovarů, průběh tvářecí síly, kovotlačení nerezové oceli a případné defekty.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO