Zhodnocení vlastností algoritmů stereovize v nástroji Computer Vision System pro MATLAB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá posúdením možností a limitov aplikácie stereovízie na orientáciu v priestore využitím nástrojov v MATLABe. Predpokladá sa použitie u robota. V praktickej časti sa využíva prostredie Simulink 3D Animation Toolbox, v ktorom sú vytvárané testovacie scény. Úvodná časť je venovaná rešeršným štúdiám týkajúcich sa počítačového videnia, stereovízie a popisu nástrojov Computer Vision System Toolbox a Simulink 3D Animation v MATLABe. V ďalšej časti je popísaný model v ktorom sú testované vlastnosti algoritmu výpočtu. Testuje sa presnosť a rýchlosť, pričom je zohľadnený vplyv viacerých faktorov.
This bachelor thesis is describing limits and features of stereovision application for space orientation using MATLAB tools. The intended use is for a robot. In practical part there is used Simulink 3D Animation Toolbox for scene creation. Frist part is a background research of computer vision, stereovision and MATLAB toolboxes Computer Vision System Toolbox and Simulink 3D Animation Toolbox. In the next part there is a description of model which is used for testing computational algorithm. Subjects to test are speed and accuracy taking into account other factors.
Description
Citation
LAUKO, M. Zhodnocení vlastností algoritmů stereovize v nástroji Computer Vision System pro MATLAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
Student seznámil členy komise s obsahem své práce na dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO