Stanovení poměru plochy tubulární a povrchové membrány u kardiomyocytů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce obsahuje literární rešerši ohledně funkce a struktury tubulárního systému kardiomyocytů. Další teorie zahrnuje základní princip fluorescence a popis fluorescenčního a konfokálního mikroskopu. Dále je zde popsán princip izolace a následného barvení kardiomyocytů pro získání snímků tubulárního systému. Následuje realizace metody pro segmentaci membrány a tubulárního systému buněk srdečních buněk a aplikace této metody na získaná data.
This work contains a literature search regarding the function and structure of the tubular system of cardiomyocytes. Another theory includes the basic principle of fluorescence and a description of the fluorescence and confocal microscope. Next chapter describe the principle of isolation and subsequent staining of cardiomyocytes to obtain images of the tubular system is described. Next step is the implementation of a method for segmentation of the membrane and tubular system of cardiac cells and the application of this method to the obtained data.
Description
Citation
HLUŠÍ, V. Stanovení poměru plochy tubulární a povrchové membrány u kardiomyocytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolářová položila otázku: Sleduje se i směrovost láken. Prof. Penhaker položil otázku: Jak by jste se vyjádřila k nesouladu použitého kódu a výsledků. Co Vám přišlo jako nejtěžší při realizaci. Ing. Ronzhina položila otázku: Nešlo by zpracování zefektivnit. K čemu je dobrá znát poměr ploch tubulárního systému a membrány. Použití v praxi. MUDr. Stračina položil otázku: Vzorky jste získala sama nebo Vám byly poskytnuty. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami. a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO