Moderní restaurace audiosignálu s chybějícími úseky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá moderní metodou restaurace audiosignálů s chybějícími úseky. Rekonstrukce je založena především na řídkých reprezentací signálů. V práci je popsán způsob hledání řídkého řešení pomocí proximálního Douglas-Rachfordova algoritmu a jeho následné užití pro výpočet zrekonstruovaného signálu. Výpočetní program je implementován v prostředí MATLAB a k výpočtům využívá toolbox LTFAT. Výsledky rekonstrukce jsou hodnoceny objektivní metodou odstupu signálu od šumu (SNR).
This bachelor thesis deals with modern method of audio signal restoration. The reconstruction is primarily based on sparse signal representations. In thesis is described the way of searching sparse coefficients using proximal Douglas-Rachford algorithm and following computation of reconstructed signal using this coefficients. The algorithm of reconstruction is implemented in the MATLAB software with toolbox LTFAT included. Results of the reconstruction are compared using objective evaluation method Signal-to-Noise ratio (SNR).
Description
Citation
SKYVA, P. Moderní restaurace audiosignálu s chybějícími úseky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) MgA. Lukáš Nábělek (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
1. Popište, jaké jste použil stopovací kritérium v iteracích. Jak jste přitom nastavil parametr , a W?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO