Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se věnuje tvorbě aplikaci pro detekci pohybujících se objektů ve vstupní video sekvenci. Jsou v ní detailně popsány metody, které se při jeho realizaci využívají, jejich kladné a záporné vlastnosti. Detailně jsou zde popsány metody porovnání na úrovni histogramů a rozdílu jednotlivých bodů. Teoretická část přibližuje možné postupy a optimalizace, pomocí kterých lze detektor přizpůsobit prostředí, pro které je vytvářen. Součástí práce je aplikace pro detekci a vizuální označení pohybujících se objektů. Aplikace je testovaná na několika typově odlišných video sekvencí. Dosažené výsledky jsou blíže diskutovány a rozebrány, včetně ukázek dosažených výstupů detektoru.
This publication is dedicated to creating appliaction for motion detection in video sequence. There is summary of several possible methods to solve this matter in theoretical and practical point of view with postive and negative properties. This methods are histograms subtraction and subtraction of each pixel in the tested frame. Fundamental part of this publication is application for motion detection. There are many of tests for created detector for several type moving object included in input video sequence. Results are intimately describe.
Description
Citation
MUSIL, J. Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO