Návrh projektu implementace nového informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce má za cíl navrhnout projekt na implementaci nového informačního systému s využitím metod projektového managementu. První část práce se zabývá vysvětlení jednotlivých metod, které budou v práci později využity. V druhé části se práce zabývá analýzou vnitřního a vnějšího prostředí společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. Ve třetí části práce je rozveden samotný projekt, kde jsou aplikovány znalosti popsané v části první a analýzy z části druhé.
The focus of bachelor thesis is creating project proposal of new information systém using methods of project management. The first part is focused on explaining different methods, which will be used later in thesis. The second part deals with analysis of internal and external environment of company První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. Third part is where all the knowledge gathred in first and second part of thesis is applied onto the project itself.
Description
Citation
KOPEČNÝ, M. Návrh projektu implementace nového informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Karel Doubravský, Ph.D.: Vaším návrhem je zlepšit stávající systém nebo implementovat stávající? - odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: Víte, jaké jsou odvody za zaměstnance a v jaké jsou výši? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO