Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti TOP PRINT Packaging s.r.o. v letech od 2015-2019. V první části jsou definovány jednotlivé pojmy, metody, ukazatele a vzorce. V analytické části je představena zvolená společnost a následně je provedena její analýza na základě poznatků z teoretické části. Poslední část práce zpracovává výsledky analytické části a navrhuje opatření ke zlepšení finanční situace společnosti.
The bachelor’s thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the company TOP PRINT Packaging s.r.o. in the period 2015–2019. The theoretical part defines the individual concepts, methods, indicators, and formulas. The analytical part introduces the selected company and then its analysis is carried out based on the knowledge of the theoretical part. The last part of the thesis analyses the results of the analytical part and proposes measures to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
MATYÁŠOVÁ, G. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.: Co je předpokladem pro konkurz a reorganizaci? Jaký je rozdíl mezi likvidací a konkurzem? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO