Komunikační systém pro nevidomé - přenosná část

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Orientace nevidomých se v rámci rozsáhlých administrativních budov většinou neobejde bez asistence druhé osoby. I když naprostá většina těchto objektů již bývá vybavena výtahem, který umožňuje obsluhu pro nevidomého pomocí Braillova písma, případně i pomocí zvukových hlášení, problémem může být následné vyhledání konkrétní kanceláře. Každá kancelář by na dveřích vedle popisu mohla mít i informaci v Braillově písmě, pro nevidomého by však bylo komplikované určit umístění těchto popisů, obzvláště u většího počtu kanceláří. To se může kromě kanceláří týkat i jiných důležitých míst uvnitř budovy. V této práci se zabývám návrhem řešení komunikačního systému (konkrétně jeho přenosné části), který by pomocí vysílačů umístěných v důležitých místech budovy a pomocí přijímače umístěného na hůlce nevidomého usnadňoval jeho orientaci po objektu.
Orientation in big administration buildings can be very difficult for visually impaired people. Although most of the buildings are equipped with elevators, the buttons of which are designated with Braille characters and acoustic signals, it might be very difficult for the visually impaired to actually find the particular office. Even if there were descriptions in Braille at each office door, it would prove very complicating for the visually impaired individual to localize the descriptions in the first place, especially in case of a large number of offices in the building. That may also concern other important places, such as toilets, inside a building. In this thesis, I am going to present a design proposal of a communication system which uses transceivers placed at significant points in a building and receivers placed at the end of the white cane for orientation inside a building.
Description
Citation
DADÁK, J. Komunikační systém pro nevidomé - přenosná část [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO