Využití průmyslového senzorového systému ADAM pro laboratorní měření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je seznámit se se senzorovými systémy používaných v praxi. Na senzorovém systému firmy Advantech je pomocí modulů řady ADAM 4000 předveden decentralizovaný měřicí systém komunikující přes rozhraní RS485 využívající pro řízení řídící počítač. V rámci diplomové práce byl sestaven měricí panel a vytvořeny tři laboratorní úlohy, které se snaží ukázat na co lze jednotlivé typy modulů vhodně použít. Jako vývojové prostředí je použit program ADAMView. Jednotlivé moduly se od sebe liší počtem a typem výstupů. Využití senzorového systému zkracuje dobu měření, zvyšuje efektivnost měření, usnadňuje zpracování naměřených hodnot a umožňuje automatizaci měření.
Main task of the Master Thesis is to introduce into sensor systems used in the field. On Advantech sensor system with use of ADAM 4000 modules is shown decentralized sensor system which comunicates over RS 485 and using master computer. Within Master Thesis was compiled measuring board and were assembled three programs which demonstrate possible use of different types of modules. Main development environment is used ADAMView. Each modules has different number and types of inputs and outputs. Using of sensor system saving measurement time, increasing measurement effeciency, relieves data processing and automatize measurement.
Description
Citation
NOS, P. Využití průmyslového senzorového systému ADAM pro laboratorní měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
1. Je skutečně dovoleno zvlnění napájecího napětí 5V pro moduly řady ADAM 4000, jak je uvedeno v diplomové práci? 2. Jak je to s ryhlostí přenosu dat u jednotlivých typů komunikačních protokolů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO