Využití laboratorního standu s měniči a motory ve výuce elektrických pohonů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o laboratorním standu k výuce v předmětu elektrických pohonů. Toto zařízení je vyvíjeno na ústavu UVEE a již existuje funkční prototyp. Náplní této práce byla převážně revize desky budičů použitého modulu tranzistorů MOSFET, dále pak fyzická realizace jednotlivých pracovišť, jichž je celkově vyráběno 8 kusů. Závěrem práce byly otestovány parametry současného prototypu zejména z hlediska výkonového dimenzování.
This bachelor thesis is about laboratory stand for electrical drives lessons. This facility is developed by UVEE department and functional protype is allready finished. Main subject of this thesis was revising of gate driver circuit board and physical realization of further workplaces. At overall 8 identical workplaces are constructed. Last part of thesis was testing of actual prototype performance especially its load capability.
Description
Citation
HOLUB, M. Využití laboratorního standu s měniči a motory ve výuce elektrických pohonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Využití laboratorního standu s měniči a motory ve výuce elektrických pohonů“. Prezentace práce byla přehledná a student neměl problémy s vystupováním. Na otázky oponenta student odpověděl vhodně. Diskuze ukázala, že student má dobré znalosti dané problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO