ENOUGH

Abstract
Práca je zameraná na vývoj 2D, roleplay videohry pre počítačovú platformu. Teoretická časť práce je venovaná pixelartu vo videohrách i celkovo, taktiež na herné či príbehové klišé, kde obidva tieto prvky sú využívané vo finálnej práci. Praktickou časťou je návrh, dizajn postáv a prostredia i samotná realizácia prototypu pixelart videohry s názvom ENOUGH, vizuálom napodobňujúcim herné klišé retro hier pro staré platformy. Jej príbeh sa taktiež javí ako klišé, avšak s výraznou symbolikou odkazujúcou na myšlienky a psychiku autorky, tiež na psychické zdravie, či spomienky.
Project deals with the development of a 2D, roleplaying videogame for the computer platform. Theoretical part of the thesis is focused on background of pixelart in videogames, as well as game and storytelling cliche, while both of these aspects are used in the final project. Practical part is the design of characters, enviroment and scenes, and the complete realization of a prototype for pixelart videogame named ENOUGH, with the visual of retro games for old platforms. Its story is being shown as a cliche as well, though with the strong symbolism refering to authors psychique and on the mental health or memories.
Description
Citation
GIERTLOVÁ, E. ENOUGH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Gabriela Kotíková Bukovinská (člen) Mgr. Anna Remešová (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba byla zahájena představením diplomové práce, po němž byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Na dotaz, zda studentka hodlá v podobné práci pokračovat, odpověděla kladně. Lenka Klodová se dotázala na autobiografické rysy – studentka potvrdila přítomnost autobiografických prvků, které jsou nicméně v narativu zobecněny. Ujasněna byla rovněž cílová skupina hry – dospívající a mládež, jimž by mělo hraní hry pomoci s ujasňováním si vlastní pozice v určitých životních situacích. V diskuzi byla rovněž tematizována volba poměrně složitého software, který si Giertlová pro svou práci zvolila a který se v ateliéru běžně nevyužívá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO