Vliv tepelného namáhání na vnitřní a povrchový odpor polymerních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce popisuje metody měření a testování ochranných vrstev použitých v solárních panelech. V dalším bodě je vypracovaná rešerše norem pro degradační testy. Hlavním úkolem diplomové práce je proměřit měrný vnitřní a povrchový odpor u zvolených materialů a určit předpokládanou životnost těchto materiálů. Vyhodnocení vlastností probíhá po zrychleném stárnutí působením suchého tepla. Vzorky materiálů byly připraveny ve spolupráci s firmou Solartec s.r.o.
This document describes the methods to test and measure the protective glasses used in solar panels. The next part of the dissertation covers the evolve summary for the norms of degradation tests. The purpose of this research is to scale the volume and surface electric resistivity of selected materials, as well as, specify the supposed durability of these materials. Evaluation of these features proceeds after enhanced aging by the use of dry heat. Samples of these materials were prepared with the cooperation of the company Solartec s.r.o
Description
Citation
ROHEL, T. Vliv tepelného namáhání na vnitřní a povrchový odpor polymerních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Vysvětlete, co je "vnitřní odpor", "měrný vnitřní odpor" a "vnitřní rezistivita" a uveďte jejich jednotky. Jaké chyby provázejí prováděné experimenty, jak lze stanovit jejich velikost a jak je možno tyto chyby minimalizovat nebo vyloučit? Co je to "přijatelná míra" ustálení vlhkosti? Vlastnosti jakých materiálů jste měřil a v jakých kombinacích a sestavách?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO