Přehled současných preparátů - doplňků stravy uplatňující se při výživě mozkové tkáně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na užívání doplňků stravy. Dotazníkovou studií bylo zjišťováno, jaké doplňky stravy jsou užívány nejvíce, jak často a v jakém období jsou nejčastěji užívány a jakým formám přípravků dává populace přednost. Další část práce byla cíleně zaměřena na přípravky pro podporu mozkové činnosti, konkrétně na přípravky s obsahem Ginkgo biloba. Po tříměsíčním testování přípravku GINGO PLUS byl dotazníkovou studií hodnocen vliv na prokrvení končetin, paměť a na soustředěnost u různých věkových skupin populace. Pro rychlou analýzu vybraných doplňků stravy s obsahem Ginkgo biloba byla testována HPLC metoda.
This diploma thesis is related to usage of food supplements in general. It observes which food supplements are mostly used, how often and in which period they are used and also which supplements forms population prefer. Next is this diploma paper focused on supplements for the support of cerebration, concretely up to supplements containing Ginkgo biloba. It studies their vascular activity, effect on memory and concentricity in various age groups. Also HPLC method for quick analysis of selected food supplements containing Ginkgo biloba was tested.
Description
Citation
FOJTÍKOVÁ, V. Přehled současných preparátů - doplňků stravy uplatňující se při výživě mozkové tkáně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Potáček: V jaké závislosti je poměr velikosti tablety a množství účinné látky? doc. Márová: Byl při výběru respondentů zohledněn jejich zdravotní stav? Hodnocení bylo subjektivní?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO